Đăng ký

Giải bài 3 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

V 1 2 3 4 5
m 7,8 15,6 23,4 31,2 39
\(\dfrac{m}{V}\) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận hay không

Hướng dẫn giải

a) 

V 1 2 3 4 5
m 7,8 15,6 23,4 31,2 39
\(\dfrac{m}{V}\) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

b) m và V là hai đại lương tỉ lệ thuận vì m = 7,8 V

Có thể nói : m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ 7,8 hoặc V tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{10}{78}=\dfrac{5}{39}\)