Thừa số - Tích - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thừa số - Tích được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2

1. a 9 + 9 + 9 = 9 x 3 b 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 c 10 + 10 + 10 = 10 x 3 2. a 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10. 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10 b 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12 4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12 3. b 4 x 3 = 12 c 10 x 2 = 20 d 5 x 4 = 20

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thừa số - Tích - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!