Luyện tập trang 10 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 10 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2

1. 2. 60 10 30 = 20       90 10 20 = 60        80 30 20 = 30 60 40 = 20              90 30 = 60               80 50 = 30 3.  4. Độ dài mảnh vải còn lại là 9 5 = 4 dm Đáp số: 4dm 5. Chọn C

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 10 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!