Luyện tập trang 8 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 8 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 2

1.  a 10cm = 1dm;         1dm = 10cm b Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm c Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm vẽ từ vạch 0 đến vạch 10 2.  a Vạch 20 trên thước chỉ 2dm b 2dm = 20cm 3.  a 1dm = 10cm              3dm = 30cm            8dm = 80cm     2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm b 30cm =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 8 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!