Luyện tập trang 100 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 2

1. a  4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24      4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                  4 x 10 = 40     4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4 b  2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12      3 x 2 = 6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!