Số bị trừ - Số trừ - Hiệu - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Số bị trừ - Số trừ - Hiệu được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2

1. 2. 3. Đoạn dây còn lại dài số đềximét là:  8 3 = 5 dm Đáp số: 5dm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Số bị trừ - Số trừ - Hiệu - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!