Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2

1. 85 = 80 + 5 36 = 30 + 6 71 = 70 + 1 94 = 90 + 4. 2. 57 = 50 + 7 98 = 90 + 8 61 = 60 + 1 74 = 70 + 4 47 = 40 + 7 3.  34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85 72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44 4.  a 28, 33, 45, 54 b 54, 45, 33, 28 5. 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!