Luyện tập trang 102 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 102 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 SGK Toán 2

1. a 5 x 3 = 15                  5 x 8 = 40                   5 x 2 = 10     5 x 4 = 20                  5 x 7 = 35                   5 x 9 = 45     5 x 5 = 25                  5 x 6 = 30                  5 x 10 = 50 b 2 x 5 = 10                  5 x 3 = 15                    5 x 4 = 20     5 x 2 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 102 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!