Bảng nhân 3 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2

1. 3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3 3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30 3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18                                           

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 3 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!