Bảng nhân 4 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2

1.  4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32 4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36 4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40                                                

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 4 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!