Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

1. 2. 50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60 50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60 3. 4. Số học sinh đang ở trong thư viện là: 25 + 32 = 57 học sinh Đáp số : 57 học sinh. 5. 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!