Bảng nhân 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2

1. 5 x 3 = 15                        5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50 5 x 5 = 25                        5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45 5 x 7 = 35                        5 x 6 = 30                           5 x  8 = 40                                                

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!