Bảng nhân 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 2

1. 2 x 2 = 4                   2 x 8 = 16                     2 x 7 = 14 2 x 4 = 8                   2 x 10 = 20                    2 x 5 = 10 2 x 6 = 12                  2 x 1 = 2                       2 x 9 = 18                                                                      2 x 3 = 6 2. Số c

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!