Luyện tập trang 98 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 98 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

1. 2. 3. Số lít dầu đựng tròn 5 can là: 3 x 5 = 15 l Đáp số: 15 l 4. Số gạo có trong 8 túi là: 3 x 8 = 24 kg Đáp số: 24 kg 5. a 3; 6; 9 ;12; 15 b10 ; 12 ; 14; 16; 18 c 21 ;24; 27;30;33

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 98 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!