Đề-xi-mét - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Đề-xi-mét được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2

1.  Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm. Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm. Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.  Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB. 2. a1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm    8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm b 8dm 2dm = 6dm                       1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Đề-xi-mét - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!