Số bị chia - Số chia - Thương - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Số bị chia - Số chia - Thương được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

1. 2. 2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12 6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6 3.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Số bị chia - Số chia - Thương - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!