Luyện tập trang 83 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 83 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4

2. Áp dụng quy tắc tính giá trị biểu thức: Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính cộng, trừ trước; phép tính nhân, chia sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. 2. a 4237 x 18 – 34578                              = 76266 – 34 578                                = 41688     

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 83 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!