Luyện tập trang 84 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 84 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4

1. 2. TÓM TẮT: 25 viên gạch: 1m2 1050 viên gạch: .... m2 ? BÀI GIẢI Số mét vuông nền nhà lát được là:         1050 : 25 = 42 m2                                    Đáp số: 42 m2 3. CÁCH 1: Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là             855 + 920 + 1350 : 25 = 125 sản phẩm  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 84 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!