Chia một số cho một tích - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia một số cho một tích được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 78 SGK Toán 4

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. a : b x c = a : b : c = a : c : b LỜI GIẢI CHI TIẾT a 50 : 2 x 5 = 50 : 10 = 5      50 : 2 x 5 = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5     50 : 2 x 5 = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5 b 72 :

Bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4

2.  a 80 : 40 = 80 : 10 x 4 = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2 b 150 : 50 = 150 10 x 5 = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3 c 80 : 16 = 80 : 8 x 2 = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5 3.  Số vở hai bạn mua là:      3 x 2 = 6 quyển Giá tiền mỗi quyển vở là: 7200 : 6 = 1200 đồng                                Đáp  số: 1200 đồng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia một số cho một tích - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!