Luyện tập trang 78 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 78 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

2. Áp dụng các công thức:     Số lớn = Tổng + Hiệu : 2;   Số bé = Tổng Hiệu : 2 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.   Vậy: 67494 : 7 = 9642                            Vậy: 42789 : 5  = 8557 dư 4  Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 dư 1 2. a Số bé là:              42 506 18 472

Bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

3. Số toa xe chở hàng là:         3 + 6 = 9 toa Số hàng do 3 toa chở là:         14580 times 3 = 43740 kg Số hàng do 6 toa khác chở là:         13275 times 6 = 79650 kg Số hàng do 9 toa chở là:         43740 + 79650 = 123390 kg Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:         123390 : 9 = 13

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 78 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!