Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                    b) 9009 : 33

    579 : 36                        9276 : 39

2. Tính giá trị biểu thức:

a) 4237 x 18 – 34578                                  

    8064 : 64 x 37                                           

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

3. Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Hướng dẫn giải

2. Áp dụng quy tắc tính giá trị biểu thức: Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính cộng, trừ trước; phép tính nhân, chia sau.

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) 4237 x 18 – 34578                          

   = 76266 – 34 578                            

   = 41688                                         

   8064 : 64 x 37 

   = 126 x 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28                        

    = 46857 + 123                              

    = 46 980                                       

   601759 – 1988 : 14  

    = 601 759 – 142

    = 601 617

 3. 

Mỗi chiếc xe đạp cần số nan hoa là:

        36 x 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

       5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa.

                                              Đáp số: 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe