Chia một tích cho một số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia một tích cho một số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó nếu chia hết, rồi nhân kết quả với thừa số kia. a x b : c = a : c x b = a x b : c LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  a 8 x 23 : 4 = ?     Cách 1:  8 x 23 : 4 = 184 : 4 = 46     Cách 2:  8 x 23 : 4 = 8 : 4 x 23 = 2 x 23 = 46 b 15 x 24 : 6 = ?

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia một tích cho một số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!