Chia cho số có một chữ số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia cho số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4

1.  2.  Số lít xăng ở mỗi bể là:        128 610 : 6 = 21435 lít                                 Đáp số: 21435 lít xăng 3.  Thực hiện phép chia ta có:          187250 : 8 = 23406 dư 2 Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo                                            Đáp số: 2340

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia cho số có một chữ số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!