Luyện tập trang 137 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 137 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4

1. a {2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{10} over {28}} = {{10:2} over {28:2}} = {5 over {14}}; b {3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{12} over {72}} = {{12:12} over {72:12}} = {1 over 6}; c {8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} time

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 137 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!