Phép cộng phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép cộng phân số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a frac{2}{3}+frac{3}{4} + Quy đồng hai mẫu số:  frac{2}{3} =frac{2×4}{3×4}=frac{8}{12};   frac{3}{4} =frac{3×3}{4×3}=frac{9}{12} + Cộng hai phân số: frac{2}{3}+frac{3}{4}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép cộng phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!