Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 131, 132 SGK Toán 4

1. a frac{2}{3}+frac{5}{4}= frac{8}{12}+ frac{15}{12}= frac{23}{12}     b frac{3}{5}+frac{9}{8}= frac{24}{40}+frac{45}{40}=frac{69}{40}     c frac{3}{4}frac{2}{7}= frac{21}{28}frac{8}{28}= frac{13}{28}     d frac{11}{5}frac{4}{3}= frac{33}{15}frac{20}{15}=frac{13}{15} 2. 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!