Luyện tập trang 128 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 128 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a frac{2}{3}+frac{5}{3}= frac{2+5}{3}=frac{7}{3}   b frac{6}{5}+frac{9}{5}= frac{6+9}{5}=f

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 128 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!