Phép trừ phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép trừ phân số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a frac{4}{5}frac{1}{3};        + Quy đồng mẫu số: frac{4}{5}= frac{4×3}{5×3}=frac{12}{15}; frac{1}{3}= frac{1×5}{3×5}=frac{5}{15} + Trừ hai phân số: frac{4}{5}frac{1}{3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép trừ phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!