Luyện tập trang 133 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 133 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 133 SGK Toán 4

1. a {9 over {11}} times 8 = {{9 times 8} over {11}} = {{72} over {11}}     b {5 over 6} times 7 = {{5 times 7} over 6} = {{35} over 6}     c {4 over 5} times 1 = {{4 times 1} over 5} = {4 over 5}    d {5 over 8} times 0 = {{5 times 0} over 8} = {0 over 8} = 0 2. a 4 ti

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 133 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!