Luyện tập trang 134 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 134 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 2

1. a                                                       b 1 x 1 = 1                                                1 : 1 = 1 1 x 2 = 2                                                2 : 1 = 2 1 x 3 = 3                                                3 : 1 = 3 1 x 4 = 4                            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 134 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!