Luyện tập trang 131 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 131 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

1. Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau: 2. Chu vi hình tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 cm Đáp số: 12cm. 3. Chu vi hình tứ giác DEGH là: 5 + 4 + 6 + 8 = 23 cm Đáp số: 23cm. 4.  a Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 cm b Chu vi hình tứ giác ABCD là:  3 + 3 + 3 + 3= 12 cm          

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 131 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!