Luyện tập trang 129 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 129 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2

1. a y : 2 = 3          y = 3 x 2          y = 6 b y : 3 = 5          y = 5 x 3          y = 15 c y : 3 = 1          y = 1 x 3          y = 3 2: a x 2 = 4     xquad = 4 + 2     xquad = 6     x : 2 = 4      xquad = 4times 2       xquad = 8 b x 4 = 5       xquad = 5 + 4        

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 129 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!