Luyện tập trang 123 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 123 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2

1. 10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5 30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10 2. 5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5 10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 123 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!