Luyện tập trang 120 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 SGK Toán 2

1. 8 : 4 = 2                 12 : 4 = 3           20 : 4 = 5               28 : 4 = 7 36 : 4 = 8               24 : 4 = 6           40 : 4 = 10             32 : 4 = 8 2. 4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16 12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!