Luyện tập trang 117 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 117 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2

1. a xtimes 2 = 4         x quad= 4 : 2      xquad = 2  b 2times x = 12                 x = 6 c 3times x =  27                 x = 27 : 3                 x = 9 2. a y + 2 = 10          y = 10 2          y = 8 b y x 2 = 10          y = 10 : 2          y = 5 c 2 x y = 10        

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 117 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!