Luyện tập trang 115 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 115 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 SGK Toán 2

1. 6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10 9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6 2. 3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3 18 : 3 = 6        

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 115 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!