Luyện tập trang 111 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 111 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2

1.  8 : 2 = 4             10 : 2 = 5                  14 : 2 = 7                     18 : 2 = 9 16 : 2 = 8             6 : 2 = 3                  20 : 2 = 10                     12 : 2 = 6 2.  2 x 6 = 12              2 x 8 = 16             2 x 2 = 4                         2 x 1 = 2 12 : 2 = 6      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 111 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!