Luyện tập trang 104 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 104 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

1. a Độ dài đường gấp khúc là: 12 + 15 = 27 cm Đáp số: 27 cm b Độ dài đường gấp khúc là: 10  14 + 9 = 33 dm Đáp số: 33 dm 2. Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là: 5 + 2 + 7 = 14 dm Đáp số: 14 dm 3. a Đường gấp khúc là: ABC, BCD. b Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 104 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!