Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 4

1.  a {3 over 5};{5 over 6} là hai phân số tối giản. eqalign{ & {{25} over {30}} = {{25:5} over {30:5}} = {5 over 6}; cr& {9 over {15}} = {{9:3} over {15:3}} = {3 over 5}; cr & {{10} over {12}} = {{10:2} over {12:2}} = {5 over 6}; cr&  {6 over {10}} = {{6:2} over {10:2}} = {3 ov

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!