Luyện tập chung trang 136 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 136 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2

1. a 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15                   8 : 2 = 4                                  15 : 3 = 5                                 8 : 4 = 2                                  15 : 5 = 3                           4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10 1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 136 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!