Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2

1. 2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5 6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1 6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5 2. a 30 x 3 = 90

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!