Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

1. a 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10 b 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10 c 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8 2. a x + 2 = 6      xquad = 6 2       xquad= 4  xtimes 2 = 6   xquad = 6 : 2      x = 3 b 3 + x = 15            x = 15 : 3            x = 5   3times x = 15               x=15 : 3              

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!