Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2

1. 2 x 5 = 10            3 x 7 = 21            4 x 4 = 16                5 x 10 = 50 2 x 9 = 18            3 x 4 =12             4 x 3 = 12                4 x 10 = 40 2 x 4 = 8              3 x 3 = 9             4 x 7 = 28                3 x 10 = 30 2 x 2 = 4              3 x 2 = 6             4 x 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!