Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hai đường thẳng vuông góc được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4

1. Học sinh dùng ê ke để kiểm tra, và có kết quả là: Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau. Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau. 2. Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là  AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. BC và CD là một cặp cạnh vuông góc

Bài 3, 4 trang 50 SGK Toán 4

3. Học sinh dùng ê ke để kiểm tra góc vuông từ đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc như sau: a Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.     Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau. b Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đo

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!