Hai đường thẳng song song - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hai đường thẳng song song được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

1. a Trong hình chữ nhật ABCD có:     AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.     AD và BC là cặp cạnh song song với nhau. b  Trong hình vuông MNPQ có:     MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.     MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau. 2.  BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD.

Lý thuyết hai đường thẳng song song

 

Lý thuyết hai đường thẳng song song

 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hai đường thẳng song song - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!