Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Góc nhọn, góc tù, góc bẹt được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4

1.  Góc đỉnh A: cạnh AM, AN và góc đỉnh D:cạnh DV, DU là góc nhọn. Góc đỉnh B: cạnh BP, BQ và góc đỉnh O: cạnh OG, OH là các góc tù. Góc đỉnh C: cạnh CI, CK là góc vuông. Góc đỉnh E: cạnh EX, EY là góc bẹt. 2.  Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác ABC. Hình tam giác có góc vuông là tam giá

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!