Giờ, phút - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giờ, phút được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2

1. Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút. Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút Đồng hồ D chỉ 3 giờ 2. Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C. Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D. Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B. Tranh v

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giờ, phút - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!