Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2

1. b Chu vi hình tam giác ABC là: 20 + 30 + 40 = 90 dm Đáp số: 90dm. c Chu vi hình tam giác ABC là: 8 + 12 + 7 = 27 cm Đáp số: 27cm. 2. a Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 3 + 4 + 5 + 6 = 18 dm Đáp số: 18dm. b Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 10 + 20 + 10 + 20 = 60 cm Đáp số: 60cm. 3. a Học sinh đo, mỗi cạnh

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!