Bảng đơn vị đo thời gian - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng đơn vị đo thời gian được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 130 SGK Toán 5

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất thế kỉ I Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai thế kỉ II Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba thế kỉ III ....... Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi thế kỉ XX Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt thế kỉ XXI LỜI GIẢI CHI TIẾT Kính

Bài 2 trang 131 SGK Toán 5

1 năm = 12 tháng nên để đổi một số từ đơn vị năm sang đơn vị tháng ta chỉ cần nhân số đó với 12. 1 ngày =  24 giờ nên để đổi một số từ đơn vị ngày sang đơn vị giờ ta chỉ cần nhân số đó với 24. 1 giờ = 60 phút nên để đổi một số từ đơn vị giờ sang đơn vị phút ta chỉ cần nhân số đó với 60. 1 phút =

Bài 3 trang 131 SGK Toán 5

1 giờ = 60 phút. Do đó, để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giờ ta chỉ cần lấy số đó chia cho 60. 1 phút = 60 giây. Do đó, để đổi một số từ đơn vị giây sang đơn vị phút ta chỉ cần lấy số đó chia cho 60. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 72 phút = frac{72}{60} giờ = 1,2 giờ            b 30 giây = frac{

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng đơn vị đo thời gian - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!