Luyện tập trang 137 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 137 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 137 SGK Toán 5

Bài 2 trang 137 SGK Toán 5

Tính tương tự như các bài tính giá trị biểu thức thông thường. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3 =   6 giờ 5 phút x 3 = 18 giờ 15 phút. b 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3 = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút = 10 giờ 55 phút. c 5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây : 4 =  11 phút 56 giây

Bài 3 trang 137 SGK Toán 5

Cách 1: Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm  x 7. Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm  x 8. Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm . Cách 2: Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần:  7 + 8 = 15 sản phẩm. Thời gian làm cả 2 lần =

Bài 4 trang 137 SGK Toán 5

Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT + 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút; mà  4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút.     Vậy: 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút + 8 giờ 16 phút 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút      2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút    Vậy:  8 giờ 16 phút 1 giờ 25 phút =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 137 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!